Iran nascholing 12-20 oktober 2018

Iran nascholing 12-20 oktober 201812 Oct 10:00 - 20 Oct 10:00 - Isfahan
Isfahan, Esfahan, Iran

Route

Acht dagen vol zelfsturend leren in de vorm van begeleide intervisie met als hoofdthema's Mindfulness en Positieve Psychologie. Ervaren en oefenen met het sturen van je aandacht enerzijds, met een open en niet oordelende houding tegenover je eigen innerlijke ervaringen en je omgeving anderzijds. Met een groepje huisartsen/medisch specialisten ronddwalen in de Perzische hoofdsteden Shiraz en Isfahan. 32 uur geaccrediteerd. Zie artsencoaching.nl© 2018 Siguez