اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی

19 Oct 08:00 - 20 Oct 19:00 19 Oct 08:00 - 20 Oct 19:00 - Qom Qom
Qom, Iran Qom, Iran
فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی 27 و 28 مهرماه 96 (به هفت زبان: فارسی عربی انگلیسی فرانسوی اردو ترکی استانبولی...   More info

I. Uluslararası Konferansı Sanal Ortamın Din Egitimini

19 Oct 08:00 - 20 Oct 15:00 19 Oct 08:00 - 20 Oct 15:00 - Qom Qom
El-Mustafa Açık Öğretim Üniversitesi El-Mustafa Açık Öğretim Üniversitesi
Makale Çağrısı I. Uluslararası Konferansı Sanal Ortamın Din Eğitimini Geliştirmede Kapasite ve Etkisi 19-20 Ekim, 2017 (Yedi dilde: Farsça, Arapça, İngilizce, Fransızca, Urduca...   More info


© 2017 Siguez