ورکشاپ رویا پردازی

18 Jan 13:30 - 19:00 18 Jan 13:30 - 19:00 - Tehran Tehran
Inverse School Inverse School
در بخش ابتدایی این ورکشاپ آموزش رویا پردازی مورد بحث قرار گرفته و در رابطه با آن چند بازی و چند اتود با هنرجویان انجام داده خواهد شد. در بخش دوم خلاقیت را بررسی کرده و بار دیگر...   More info


© 2018 Siguez